Sedan 2015 har Art Lab Gnesta intresserat sig för hur odlingskunskap på olika sätt kan demokratiseras och komma en större del av samhället tillhanda i en tid när globala företag med statligt stöd privatiserar och manipulerar grödor och verkar för att kriminalisera civil frö-tillverkning. 2016 träffade Art Lab Gnesta kemisten och odlaren Omar Sadek på Solbacka Asylboende. Omar är ursprungligen från Saqba i Damascus-regionen i Syrien. Det gemensamma intresset för odling som Art Lab Gnesta och Omar möttes i utvecklades till att bli en integrerad del av Art Lab Gnestas löpande verksamhet. Våra första gemensamma samtal handlade om matproduktion, den korta Svenska sommaren och odlingsmarker i Syrien som på grund av kriget inte längre kunde brukas. Samtalen ägde då rum runt en odlingslåda i vilken en liten buskig tomatplanta kärleksfullt hade stagats upp mot en pinne. Omar berättade om några fröer från hans familjs tomatodling i Saqba som han hastigt skördat innan han tvingades fly sitt land. Fröerna hade omsorgsfullt förvarats i hans innerficka under flykten till Sverige.Tillsammans började vi odla dessa fröer här på Art Lab Gnesta och det har vi nu gjort i snart 6 år. Vi odlar, äter och tar frön från Saqbatomaten tillsammans med allmänheten. Fröerna migrerade till Sverige och nu arbetar vi tillsammans varje år för att de ska trivas och frodas i Gnesta. 

Saqbatomater flyttar årligen in i villaträdgårdar, kolonilotter och på skolgårdar runt om i Gnesta och Sverige. Ett arbete som sker i samarbete med bl.a skolklasser, tjänstemän, en intresserad allmänhet och hobby- och yrkesodlare boende i Gnesta. Tillsammans försöker vi få den svenska myllan att bereda plats för vår nya tomatsort.

Vårt gemensamma mål är att formulera och skriva in en ny grönsakssort i vår gemensamma odlingshistoria: Sörmländsk Saqbatomat.